Samenwerkingspartners

Landelijke samenwerkingspartners

  • Associatie Hospicezorg (lid)
  • Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland VPTZ (lid)
  • Stichting Ambulance Wens: biedt vervoer en begeleiding om wensen van  (ernstig) zieke mensen te vervullen

Regionale samenwerkingspartners

Huisartsenoverleg Noord Kennemerland (HONK): deskundige medische zorg , intervisie, deskundigheidsbevordering, consultatie.

Noordwest Ziekenhuisgroep: soepele aanmelding en overplaatsing, medisch/verpleegkundige overdracht en deskundigheidsbevordering, consultatie.

Evean Thuiszorg:organisatie en uitvoering van zorg in thuissituatie, soepele aanmelding, gegevens overdracht en deskundigheidsbevordering, consultatie.

Zorgkantoor Noord Holland Noord: zorgtoewijzing en de jaarlijkse productieafspraken.

Netwerk Palliatieve Zorg Noord Kennemerland en kop van Noord Holland: samenwerking op het gebied van scholingen, informatievoorziening en belangenbehartiging

’t Praethuys: inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten: doorverwijzing voor individuele hulp, bijvoorbeeld aan (jonge) kinderen.

Humanitas, vrijwilligers palliatieve thuiszorg: inzet van vrijwilligers bij terminaal zieke mensen thuis,  samenwerking in het kader van informele zorg

Respijthuis Alkmaar: tijdelijk opnames ter ontlasting van mantelzorgers, samenwerking in het kader van informele zorg

Familiehuis Noordwest (voorheen Familiehuis MCA): logeeradres voor familie en vrienden van patiënten in het NWZ (Noordwest ziekenhuisgroep), ook mogelijk voor naasten van gasten in Hospice Alkmaar (samenwerking in het kader van informele zorg).