Visie

Als overkoepelende organisatie van Hospice Alkmaar, Hospice de Bregthoeve en Respijthuis ‘tHuis Lioba heeft Stichting Oase Palliatieve Zorg een dubbele missie. Wij bieden mensen met een korte levensverwachting en hun mantelzorgers een veelkleurig palet aan palliatieve en respijtzorg in een warmhartige omgeving. Dit gebeurt met respect voor de manier waarop gasten/cliënten in het leven staan en dat leven willen afsluiten. Daarnaast is Stichting Oase Palliatieve Zorg een toegankelijk kenniscentrum op het gebied van palliatieve zorg. Wij vormen hiermee de verbindende schakel in het netwerk van organisaties die betrokken zijn bij mensen met palliatieve zorgvragen. 

Daarnaast wil Stichting Oase Palliatieve Zorg in het netwerk van organisaties die palliatieve zorg bieden een faciliterende en stimulerende rol spelen. Waar zinvol en mogelijk vormen wij de verbindende schakel en leveren zo een bijdrage aan de ontschotting van onze zorgsector. Tenslotte streeft Stichting Oase Palliatieve Zorg ernaar dat mensen worden uitgenodigd om na te denken over het levenseinde en daar bewuste keuzes in te maken (advance care-, ofwel pro-actieve zorgplanning).