Bestuur

Het bestuur van Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar bestaat uit:

– Mevrouw M. Groot, directeur

Raad van Toezicht

De raad van toezicht wordt gevormd door 1 voorzitter en 4 algemene leden. De leden zijn onbezoldigd.