Bestuur

Het bestuur van Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar bestaat uit:

– Mevrouw M. Groot, directeur – bestuurder.

– Raad van Toezicht, bestaande uit een voorzitter en vier algemene leden;

Ton Dhondt (voorzitter)
Aimée Metselaar
Hans Smit
Fardoe Hoefnagel
Harry van der Kuijt

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.