Vrijwilligers Thuis en Binnen Instellingen

‘Er zijn’ als het er om gaat!

Thuis sterven, in je eigen bed, dat is wat veel mensen wensen. Maar soms is er net tekort steun binnen het netwerk, dan kunnen de goed opgeleide vrijwilligers van de palliatieve terminale zorg (VPTZ) helpen. Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten.

Deze vrijwilligers zijn een goede en onbevooroordeelde schakel tussen de ernstige zieke, de mantelzorgers  en de professionals, met als uitgangspunt dat er geen grote woorden nodig zijn maar een klein gebaar al volstaat. De vrijwilliger neemt geen professionele taken over maar geeft aandacht, luistert en signaleert. Dit doen zij thuis en binnen instellingen. De duur van deze ondersteuning kan variëren van enkele uren of dagen door te waken, tot enkele weken of maanden door een of meer dagdelen in de week de naaste(n) te ontlasten.

Foto: VPTZ Nederland

Reactie van een mantelzorger:
“De aanwezigheid van een vrijwilliger was meer dan nodig als je in een situatie als de mijne terechtkomt als mantelzorger. Het klinkt heel simpel, maar als de vrijwilliger langs kwam en ik even weg kon om te schilderen of dat ik naar mijn schrijfclubje kon, dan deed me dat heel erg goed. Mijn aandacht was dan even ergens anders en dan kreeg ik weer energie om de situatie met mijn man aan te kunnen. Mijn man wilde thuis sterven en mijn dochters woonden in Arnhem en Eindhoven, die konden dus niet binnen de kortste keren op de stoep staan als ik ze nodig had. Daarom was de komst van de vrijwilliger ook zo fijn”.

Reactie van een dochter na inzet door een aantal vrijwilligers in de laatste levensdagen van haar moeder:

“Zoals we net telefonisch hebben besproken, wil ik de vrijwilligers enorm bedanken voor de hulp die we hebben bij de laatste dagen van mijn moeder.
Haar laatste wens was om thuis te sterven nadat zij in het ziekenhuis redelijk onverwacht de uitslag had ontvangen nog dagen, weken of een paar maanden te leven. Gelukkig is dat met hulp van de Thuiszorg en met mijn 4 broers en zussen door middel van continue aanwezigheid in afwisselende dagen dit mogelijk gemaakt.
Na een maand begon het wel lichtelijk op te breken en hebben we besloten jullie hulp in te schakelen waarop er meteen is gereageerd en we dat weekend al ondersteuning mochten ontvangen.
Daarna is ze vrij snel overleden, maar ik wil graag bedanken voor de snelle reactie, de mate van betrokkenheid en de helpende hand. Het scheelt enorm als de last niet alleen hoeft te worden gedragen, want emotioneel is het natuurlijk zwaar buiten de praktische hulp die we vanuit de familie boden”. 

Reactie van verzorgende binnen een instelling:

Hartelijk dank voor de inzet van de vrijwilligsters. Het was voor hen niet gemakkelijk om het vertrouwen van mevrouw te krijgen, maar ze bleven trouw terugkomen. Dit is zeer gewaardeerd door de familie en door ons. 

Foto: VPTZ Nederland

Aanmelden en dan?

Aanmelden kan rechtstreeks bij de coördinator Gloria Tijm, 06-13950431, email: g.tijm@oasepalliatievezorg.nl of via Hospice Alkmaar 072-5142300. Nadat u zich hebt aangemeld nemen we vrijblijvend, zo snel mogelijk contact op. We informeren u dan verder over de mogelijkheden die er voor u zijn.