Rookvrij beleid in Hospice Alkmaar

Naar aanleiding van opmerkingen en vragen van medewerkers( in alle geledingen) over het rookbeleid hebben wij ons de afgelopen tijd verdiept in dit thema. Om u deelgenoot te maken van de onderliggende argumenten/discussie over dit onderwerp hebben we alles op een rijtje gezet.

Er spelen een aantal thema’s een rol bij de besluitvorming rondom wel/niet roken:

  1. De wens van gasten om te blijven roken en hun verslaving te onderhouden aan het einde van hun leven.
  2. De gezondheid van medewerkers
  3. Opmerkingen/ontevredenheid over het rookbeleid in het medewerker tevredenheid onderzoek
  4. De eisen vanuit de ARBO -wet dat medewerkers tijdens hun werk niet blootgesteld mogen worden aan tabaksrook
  5. Medewerkers die zelf roken
  6. De maatschappelijke discussie rondom (niet)roken
  7. De campagnes van de overheid voor Rookvrije Gemeenten, sportclubs, openbare gebouwen etc.
  8. Het ethische dilemma of je mensen in de laatste levensfase het roken wilt ontzeggen en kiest voor de gezondheid van je medewerkers of roken beperkt toestaan maar daarmee medewerkers, mede gasten en bezoek blootstellen aan tabaksrook.

Op grond van al deze punten is er gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Het dilemma blijft, wat je ook kiest je doet altijd iemand tekort.

We hebben uiteindelijk gekozen voor een rookverbod binnen het hospice per 1 juni 2019 voor zowel gasten, naasten als medewerkers. Buiten roken kun je niet verbieden!

De gezondheid van onze medewerkers weegt in dit dilemma zwaarder dan de rookwens van de gasten.

 

 

 

 

Een verpleegkundige palliatieve zorg

Stichting Oase Palliatieve Zorg is een organisatie die palliatieve zorg en begeleiding biedt als genezing niet meer mogelijk is. Ruimte …

Lees meer

Manager Oase


Stichting Oase Palliatieve Zorg groeit en heeft een nieuwe functie!
 We zijn op zoek naar een Manager Oase
voor 28-32 uur …

Lees meer

Strategisch beleidsplan

Hij is af! Onze koers door het landschap van palliatieve zorg is bepaald.Centraal begrip is: samen. Vrijwilligers en verpleegkundigen, samen …

Lees meer

Sponsoren bedankt!

Inmiddels is onze locatie Hospice de Bregthoeve in Schoorl, sinds de heropening op 15 juli jl., alweer 2 weken volop …

Lees meer

Symposium “hoe steun je kinderen en jongeren rondom ziekte, lijden en de dood’

Gisteren, maandag 24 april, vond er een Symposium plaats op onze locatie @hospicealkmaar waarbij de vraag “hoe steun je kinderen …

Lees meer

Even voorstellen.

Mijn naam is Gloria Tijm en sinds 1 februari werk ik als coördinator bij Stichting Oase Palliatieve Zorg. Ik coördineer …

Lees meer