Kennisbank

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) omschrijft palliatieve zorg als volgt:

‘Palliatieve zorg is de continue, actieve en integrale zorg voor patiënten en hun familie door een interdisciplinair team op het moment dat medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht. Het doel van de palliatieve zorg is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de patiënt als zijn familie, waarbij de patiënt wordt benaderd als een gelijkwaardige en medeverantwoordelijke partner. Palliatieve zorg beantwoordt aan fysieke, psychosociale sociale en spirituele behoeften. Zo nodig strekt palliatieve zorg zich uit tot de ondersteuning bij rouw.’

Onze visie sluit daar naadloos bij aan.