Symposium
maandag 3 juni 2024
15.00 - 20.00 uur
in Hospice Alkmaar

Bewust Stoppen met Eten en Drinken (BSTED) bij psychiatrisch lijden
Welke rol hebben GGZ en hospicezorg?

Stichting Oase Palliatieve Zorg organiseert i.s.m. Academisch hospice Demeter een symposium over het thema ‘Bewust stoppen met eten en drinken’ bij psychiatrisch lijden.

Als overkoepelende organisatie hebben wij een dubbele doelstelling. Op onze drie locaties bieden wij mensen met een korte levensverwachting en hun naasten een veelkleurig palet aan palliatieve en respijtzorg. Dit gebeurt met respect voor de manier waarop onze gasten in het leven staan en dat leven willen afronden. In een gastvrije en warmhartige omgeving.

Sprekers

 • Dr. Alexander de Graeff
  Internist-oncoloog en hospice-arts, tevens voorzitter commissie handreiking BSTED
 • Dr. Eva Bolt
  Huisarts en onderzoeker Amsterdam UMC
 • Dr. Ton Dhondt
  Psychiater, vanuit GGZ-organisatie-perspectief betrokken bij landelijke discussies
  ‘suïcidepreventie’ en ‘levensbeëindiging bij psychisch lijden’,
  voorzitter Raad van Toezicht Stichting Oase Palliatieve Zorg
 • Cathelijne Verboeket – Crul
  MSc, verpleegkundig specialist palliatieve zorg Academisch hospice Demeter

Dagvoorzitter

 • Carlo Leget
  Hoogleraar Zorgethiek

Deelnemers

 • Huisartsen
 • POH GGZ
 • medewerkers hospicezorg
 • GGZ
 • thuiszorgorganisaties

Er is een vernieuwde Handreiking BSTED en er is sprake
van een maatschappelijk vraagstuk. De toenemende
aandacht voor dit onderwerp leidt tot meer aanmeldingen
bij hospices voor deze ‘more accepted way of suïcide’.
Het onderwerp wordt door experts vanuit verschillende
perspectieven besproken. Daarnaast is er vooral veel
ruimte voor uitwisseling en gesprek.

RSVP

Er zijn 150 plaatsen beschikbaar. We verzoeken u om uw
deelname aan dit symposium vooraf aan te melden.
Mocht u verhinderd zijn, laat het a.u.b. weten i.v.m. catering.

Locatie symposium
Blanckerhofweg 13
1816 HG Alkmaar
T 072 – 514 23 00
oasepalliatievezorg.nl

Deelname is gratis,
inclusief buffet.